89 miljoner kronor till forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet

17 december 2015

Vetenskapsrådet har beslutat vilka av årets ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen för forskningsinfrastruktur. För den kommande femårsperioden beviljas närmare 337 miljoner kronor. Uppsala universitet får 89 av dessa.

– Den beredningsprocess som lett fram till beslutet har varit mycket omfattande. Framförallt har den präglats av den pressade ekonomiska situation som har tvingat fram mycket hårda prioriteringar, säger Björn Halleröd, huvudsekreterare, Rådet för forskningens infrastrukturer. Vi har tvingats minska bidragsnivåerna. Samtidigt har ett flertal ansökningar om bidrag till infrastrukturer fått avslag, trots att de hållit en mycket god kvalitet.

I årets utlysning ingick:

  • Nationell infrastruktur
  • Internationell infrastruktur
  • Databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata (drift)
  • Databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata (samordning)

Totalt fördelas nästan 337 miljoner kronor till infrastrukturer för perioden 2016-2020. Ett antal ansökningar har bordlagts och är ännu inte slutgiltigt beslutade. Hittills har  22 ansökningar beviljats. Av dessa har Uppsala universitet fått fem bidrag på totalt nära 89 miljoner kronor.

Uppsala universitets bidrag:

  • Nationellt forskningsinfrastrukturbidrag: Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige (NBIS), Uppsala universitet, 22,6 miljoner kronor
  • Internationellt forskningsinfrastrukturbidrag, Richard Brenner: Svenskt deltagande i ATLAS upgrade för HL-LHC vid CERN, 44 miljoner kronor
  • Internationellt forskningsinfrastrukturbidrag, Björgvin Hjörvarsson: Super ADAM @ ILL,19,5 miljoner kronor
  • Forskningsinfrastrukturbidrag, Databaser - samordning, Johan Sundström: The Swedish Cohort Consortium (COHORTS.SE), 750 000 kronor
  • Internationellt forskningsinfrastrukturbidrag, Bengt Perssont: ELIXIR – den europeiska infrastrukturen för biologisk information 2,1 miljoner kronor

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag för forskningsinfrastruktur 2015

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02