Fem uppsalaforskare får ERC-bidrag inom 2015 års utlysningar

21 januari 2016

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort en total lista över vilka forskare som får bidrag i 2015 års utlysningar inom Starting Grant och Consolidator Grant. 593 europeiska forskare får dela på 1,1 miljard euro. Fem av de 22 forskarna vid svenska lärosäten är verksamma vid Uppsala universitet.

Utlysningen av ERC Starting Grant vänder sig till forskare som är i början av sin karriär (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) och vill etablera sig som forskningsledare i Europa. Av de totalt 2 862 inkomna ansökningarna 2015 beviljades 10,2 procent. Av de 291 beviljade ansökningarna kom elva från forskare knutna till svenska institutioner. Tre av bidragen gick till Uppsala universitet.  

Beviljade Starting Grant vid Uppsala universitet 2015:

  • Lars Forsberg, institutionen för immunologi, genetik och patologi    
  • Monica Guica, institutionen för fysik och astronomi
  • Anna Rosling, institutionen för ekologi och genetik

Läs mer om uppsalaforskarna som fått ERC Starting Grant

Utlysningen av ERC Consolidator Grant vänder sig till mer etablerade forskare som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Totalt beviljades bidrag till 302 av de 2 023 ansökningarna från hela Europa 2015. Av dessa kom 11 från forskare knutna till svenska institutioner. Två av bidragen gick till Uppsala universitet.

Beviljade Consolidator Grant vid Uppsala universitet 2015::

  • Carolina Wählby, institutionen för informationsteknologi
  • Sven Oskarsson, statsvetenskapliga institutionen

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02