Journaltjänst på nätet fick tummen upp

5 februari 2016

En studie visar att en majoritet av de intervjuade är positiva och upplever att det finns en nytta med att kunna läsa sin journal på nätet.

För tre år sedan införde Landstinget i Uppsala län, som första landsting i landet, möjligheten för patienter att läsa sin journal på nätet. Nu har Åsa Cajander, docent i människa-datorinteraktion vid Institutionen för informationsteknologi, tillsammans med forskare från Lund, Örebro och Skövde, studerat hur tjänsten fungerar för patienterna. Studien visar att de överlag är positiva.

I en intervjustudie har forskarna undersökt patienters upplevelser och förväntningar på journaltjänsten. 30 cancerpatienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala djupintervjuades under hösten 2013 och våren 2014. 15 av dem hade läst sin journal via nätet och 15 hade inte gjort det.

– Några av farhågorna vid införandet av tjänsten var att patienterna skulle kunna fara illa när de fick svåra besked via sin journal på nätet och att de kanske inte skulle förstå texten i journalen och bli oroade av att inte ha möjlighet att fråga någon vårdpersonal om till exempel provsvar, berättar Åsa Cajander.

– Dessa farhågor har dock överlag inte besannats i vår studie. Resultatet ger en positiv bild av journaltjänsten, säger Åsa Cajander.

I studien framgår bland annat att en majoritet av de intervjuade, även de som inte läser journalen på nätet, är positiva till tjänsten och upplever att det finns en nytta med att kunna läsa sin journal på nätet. Det finns också en underliggande förväntan hos samtliga att e-tjänsten håller hög säkerhetsnivå.  

Här är några av resultaten av intervjuerna bland de 15 som läste journalen på nätet:

  • En av de främsta orsakerna till att de väljer att läsa sin journal på nätet är möjligheten att snabbt kunna ta del av provsvar.  
  • Möjligheten att ta del av negativa besked hemifrån är viktig för tryggheten.
  • Patienterna har inte blivit upprörda av att läsa journalen.  
  • Tjänsten är enkel att använda och förstå.
  • Tillgången till journalen förbättrar möjligheten att förbereda sig inför ett läkarbesök.  
  • Tjänsten ökar tryggheten och delaktigheten i den egna vården.    

Studien av journaltjänsten på nätet ingår i det VINNOVA-finansierade så kallade DOME-projektet, som har till syfte att bygga upp kunskap om e-hälsotjänster. DOME-projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Högskolan i Skövde, Örebro universitet och Uppsala universitet.

Läs hela rapporten
 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-02-10