Ärkebiskopen och biståndsministern till Climate Existence 2016 i Sigtuna

5 april 2016

Rosengården vid Sigtunastiftelsen i Sigtuna

Ett ögonblick…Malin Östman utbildningssamordnare vid Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, och Isak Stoddard, tillförordnad programdirektör vid CEMUS, som sitter i konferenskommittén för den internationella konferensen Climate Existence som hålls på Sigtunastiftelsen 6 – 8 april. Bland de medverkande märks ärkebiskop Antje Jackelén och biståndsminister Isabella Lövin, tillsammans med flera internationella miljöforskare och konstnärer.

 Varför är CEMUS med och arrangerar Climate Existence i Sigtuna?

– Detta är tredje gången som CEMUS och Sigtunastiftelsen samordnar konferensen Climate Existence. Ambitionen är att skapa ett gränsöverskridande samtal som utmanar hur vi pratar om och tänker på vår roll som människor i en tid av omvälvande klimatförändringar och ekologiska och sociala kriser. CEMUS och Sigtunastiftelsen har en lång och uppskattad tradition av samarbete. Båda organisationerna har sitt ursprung i studentrörelser och är engagerade i samhällsfrågor och frågor kring vad det innebär att vara människa. Vi samarbetar ofta kring olika former av gränsöverskridande möten, seminarier och konferenser som till exempel Climate Existence.

Varför behövs en sådan här konferens?

– Vi lever i en tid som ställer många stora och svåra frågor kring vad det innebär att vara människa. Hur förhåller vi oss till klimathotet och naturen? Hur hanterar vi vårt ansvar som medmänniskor? Hur relaterar de existentiella frågorna till vår tids stora utmaningar? Vi hoppas skapa en unik tvärvetenskaplig och gränsöverskridande mötesplats mellan akademiker, konstnärer, aktivister, beslutsfattare och andra intresserade av att delta i en dialog kring vad det innebär att leva i en värld i skuggan av omvälvande klimatförändringar.  

Vad hoppas ni att konferensen ska resultera i?

– En del av konferensens syfte är att skapa möten – vi hoppas många kommer träffa nya människor de kan samarbeta vidare med i unika konstellationer. Ett annat syfte är att skapa utrymme till reflektion och tid att utforska de underliggande världsbilder, värderingar och visioner som formar vår respons till klimathotet. Förhoppningsvis leder detta till att deltagarna blir både utmanade och inspirerade att i sina respektive kontexter hitta nya sätt att tänka och agera på.

 

Öppna föreläsningar under Climate Existence 2016

I samband med denna konferens erbjuds två öppna föreläsningar för allmänheten. Då antalet platser är begränsade ombes intresserade att förboka platser via följande länkar: 

Torsdag 7 april 13.00 – 14.00 Spirituality and faith in an era of ecological unravelling

Keynote speaker: Antje Jackelén, Archbishop of Sweden

Fredag 8 april 10.30 – 12.00 Existing in change – personal reflection on engagement

Keynote speaker: Isabella Lövin, Swedish Minister of International Development Cooperation

Followed by a conversation: Looking back and moving forward – climate, existence and the power of engagement
Isabella Lövin; Doreen Stabinsky, Zennström Visiting Professor in Climate Change Leadership, Uppsala University; and Lisa Färnström, Director, the National Theatre Company
Moderator: Malin Östman, CEMUS. 

Programmet i sin helhet

Climate Existence arrangeras av Sigtunastiftelsen och CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Detta är den tredje konferensen som anordnas med detta tema, de två tidigare genomfördes under 2008 och 2010. 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01