Är Nefertitis grav hittad?

27 maj 2016

Fotografi på Sami Uljas på hans tjänsterum.

En hälsosam skepsis kan vara på plats när det kommer rapporter om att Nefertitis grav är funnen, säger Sami Uljas, lektor i egyptologi.

Hallå där, Sami Uljas, som är lektor i egyptologi vid institutionen för arkeologi och antik historia. Juli 2015 kom rapporter om att en engelsk forskare hittat Nefertitis gavkammare i anslutning till Tutankhamuns gravkammare. Hur gick det, har rummen öppnats ?

– Nej, och det är inte säkert att finns några okända hålrum. Det finns undersökningar som tyder på hålrum men också undersökningar som motsäger det. En hälsosam skepsis är alltså på sin plats. Men samtidigt, ibland kommer det överraskningar. Bara för fyra år sedan hittades en ny grav i närheten av Tutankhamuns grav. Så ibland händer det.

Om det finns hålrum i anslutning till Tutankhamuns grav, finns det något som tyder på att det är Nefertitis grav?

– Nej, det finns inga bevis för det. Det är bara en hypotes. Med de här namnen blir det alltid så här, det finns mycket hype kring Nefertiti, alla vill hitta henne. För fem år sedan var det en brittisk forskare som föreslog att en hittills oidentifierad mumie i själv verket är Nefertiti. Men i dagsläget har vi inte med säkerhet hittat Nefertitis grav eller mumie.

Varför är Nefertiti så känd?

– Nefertiti är ett mysterium. Vi känner hennes ansikte väl från statyer och bilder och hon står för ett skönhetsideal än idag. Hennes roll var viktig, hon var gift med kung Akhenaton och är alltid med kungen. Akhenaton var en revolutionär, han förnyade Egyptens religion genom att kasta bort alla gudar och införa monoteism med solguden Aton. Akhenaton och Nefertiti blev halvgudar mellan Aton och människorna. En period kan Nefertiti också själv ha varit farao. Men plötsligt försvinner hon från scenen och vi har inte hittat hennes grav.

Vad är som fascinerar med det forna Egypten?

– Den moderna världen har rötter där men samtidigt är det en kultur som är svår att förstå. Det är den äldsta kulturen med texter och arkeologiska fynd, i det forna Egypten finns 4000 års texter i ett och samma språk. Det finns inte någon annanstans i världen, för språkforskare är det en skatt och för arkeologer finns det alltid något att studera.

---

Fakta

Nefertiti betyder "Den sköna har kommit". Nefertiti föddes cirka 1380 f. Kr. och dog kring 1331 f. Kr. Nefertitis utseende är känt, inte minst från bysten som nu finns på Neues Museum i Berlin.

Akhenaton betyder "Den som behagar Aton". Amenhotep IV bytte namn till Akhenaton när han införde monoteismen med guden Aton. Akhenatons mumie är inte hittad men DNA-analyser tyder på att Tutankhamun var väldigt nära släkt med Akhenatons föräldrar vars mumier är identifierade.

Tutankhamun är aktuell med en utställning i Stockholm hösten 2016.

Läs vidare

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22