Så kan honungsbin klara sig utan hannar

9 juni 2016

När hannarna blir en bisak... Det speciella honungsbiet "Cape bee" från södra Afrika kan föröka sig utan hjälp av hannar.

Hos en isolerad population bin i södra Afrika förökar sig honorna utan att några hannar är inblandade. En grupp forskare vid Uppsala universitet och i Sydafrika har sekvenserat binas genom och sett hur dessa bin skiljer sig från andra honungsbin som förökar sig sexuellt.

De flesta djur förökar sig sexuellt, vilket betyder att både hanar och honor behövs för att arten ska överleva. Normalt är honungsbin inget undantag från denna regel: drottningen producerar ny avkomma genom att lägga ägg som har befruktats av drönare. Men, en isolerad population honungsbin som lever på Afrikas södra udde har utvecklat en strategi för att klara sig utan hanar.

Hos detta bi som kallas ”Cape bee” (Apis mellifera capensis) kan arbetsbin som är honor föröka sig asexuellt. De lägger ägg som i princip är befruktade med deras eget DNA. Dessa ägg utvecklas till nya arbetsbin. Sådana bin kan i sin tur invadera andra bins bon och fortsätta att fortplanta sig på samma sätt och så småningom helt ta över dem. Detta beteende kallas social parasitism.

Förklaringen till detta unika beteende är okänd. En grupp forskare från Uppsala universitet har dock kommit ett steg på vägen när det gäller att avslöja de bakomliggande genetiska mekanismerna. Forskargruppen sekvenserade hela genomet hos ett urval Cape bees och jämförde dem med andra populationer honungsbin som fortplantar sig normalt. De fann påfallande olikheter vid flera gener med olika funktioner, vilket kan förklara både den onormala äggproduktionen som leder till fortplantning utan hannar, och det unika beteendet med social parasitism.

- Anledningen till att denna population honungsbin i södra Afrika har utvecklats till att föröka sig utan hannar är fortfarande ett mysterium. Men att förstå vilka gener som är inblandade tar oss ett steg närmare en förklaring. Dessutom kan insikt om för varför populationer ibland förökar sig asexuellt hjälpa oss att förstå de evolutionära fördelarna med sex, vilket är en stor gåta för evolutionsbiologer, säger Matthew Webster, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Studien publiceras i PLOS Genetics.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22