Rysk geopolitik under lupp

Fotografi på Mikhail Suslov fotograferat inomhus.

Mikhail Suslov, forskare vid Centrum för rysslandsstudier, är redaktör för en bok om framväxten av en rysk digital geopolitik.

Hallå där, Mikhail Suslov, som är en av redaktörerna för boken Eurasia 2.0 - Russian geopolitics in the age of new media. Vad handlar boken om?

– Boken handlar om nya möjligheter och hot med den digitala geopolitik som vuxit fram i det postsovjetiska området. I boken undersöker författarna återkomsten av geopolitiska idéer kopplat till digitaliseringen för att förstå hur det fungerar.

Vad är digital geopolitik?

– Det handlar om hur ett lands territorium skapas eller konstrueras som begrepp med hjälp av den moderna informationstekniken.  Författarna i boken utgår förstås mycket från krisen i Ukraina. Den största källan till inspiration i den digitala geopolitiska diskussionen i Ryssland är idag inte olika teoretiska eller dogmatiska skrifter utan geopolitiska memes (digitala budskap, se faktaruta) som sprids snabbt via internet. Ryssland har en hög internetanvändning och i den ryska historien har det aldrig funnits en liknande möjlighet att fritt få säga sin mening men samtidigt ger digitala medier mer inflytande för den politiska eliten att manipulera den allmänna opinionen.

Varför har geopolitiken återkommit i det postsovjetiska området?

– När marxism-leninismen, som sågs som en vetenskap, försvann i Sovjetunionen uppstod ett vakuum som geopolitiken fyllde som ny nationell ideologi. Det finns tre nivåer i debatten: en formell nivå med ideologier och teorier, en praktisk med politiska beslut och en populär på gräsrotsnivå. Den digitala revolutionen har gjort att de tre nivåerna interagerar med varandra. Det innebär att både ideologier och politiska beslut påverkas av debatten på gräsrotsnivå.

Varför är detta en viktig fråga?

– Det finns en stark övertygelse i det forna Sovjetunionen om de tre grundläggande teserna i geopolitiken: nödvändigheten att prioritera nationella intressen, tävlan mellan stormakter och att den externa verkligheten styr den nationella politiken. Det tar sig till exempel uttryck i en diskussion om att det finns ett givet ryskt geografiskt utrymme. Men det är ju en social konstruktion snarare än ett givet objektivt faktum och det är därför viktigt med kritiska perspektiv som analyserar den geopolitiska debatten.

---

Mikhail Suslov är forskare vid Centrum för rysslandsstudier, Uppsala universitet.

Fakta

I geopolitik analyseras politik, historia och sociologi utifrån geografi. Geopolitik minskade i popularitet efter andra världskriget eftersom nazisterna använde geopolitiska analyser i stor omfattning.

Memes är ett annat namn på virala fenomen som blir omtalade och snabbt sprids mellan personer på internet. Det är korta, slagkraftiga och ofta baserade på film eller bilder.

Läs vidare

9 september 2016

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02