195 miljoner i bidrag till forskning inom naturvetenskap och teknik

2 november 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap till svenska universitet och högskolor. Av totalt1 767 ansökningar har 340 beviljats sammanlagt drygt 1 119 miljoner kronor för perioden 2016–2020. Av dessa får Uppsala universitet nära 195 miljoner - mest av alla lärosäten.

Vetenskapsrådet delar ut två former av bidrag: projektbidrag och etableringsbidrag. Bidragsformen etableringsbidrag har ersatt den tidigare bidragsformen ”projektbidrag till unga forskare”.

Uppsala universitet har fått 38 projektbidrag och 23 etableringsbidrag.

Här kan ladda ned lista på alla bidrag från Vetenskapsrådet för perioden 2016–2020.

Här är de lärosäten som fått mest bidrag:

  • Uppsala universitet 194 575 000
  • Lunds universitet 179 489 000
  • Stockholms universitet 161 354 000
  • Kungliga Tekniska högskolan 153 740 000
  • Chalmers tekniska högskola 108 868 000
  • Linköpings universitet 67 890 000
  • Umeå universitet 55 953 000
  • Göteborgs universitet 54 883 000
  • Sveriges lantbruksuniversitet 36 478 000
  • Karolinska Institutet 26 260 000

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31