45 miljoner till utbildningsvetenskaplig forskning i Uppsala

3 november 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utbildningsvetenskap. Av 279 ansökningar har 25 beviljats sammanlagt nära 147 miljoner kronor. Uppsala universitet får det största bidraget av alla lärosäten – nära 45 miljoner till sju projekt.


Här är Uppsala universitet projekt inom utbildningsvetenskap som får bidrag från Vetenskapsrådet för perioden 2017–2020:

 • Emil Bertilsson: Lärarna och skolmarknaden. Lärares fördelning över skolor och skolors rekrytering av lärare före och efter marknadsreformerna under 1990-talet, 6 080 000
 • Mikael Börjesson: Svensk högre utbildning: finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020, 7 200 000
 • Håkan Forsberg: Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden, 4 642 000
 • Nina Klang: Inkludering genom lärande i grupp: En studie med mixed metod design, 6 729 000
 • Cedric Linder: Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå:  En kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser, 5 948 000
 • Claes Nilholm: Forskning om undervisning - Systematisk kartläggning och analys av forskningslandskap, 8 736 000
 • Johannes Westberg: Hur påverkade politiska beslut skolväsendenas framväxt? En jämförande analys av utvecklingen i Frankrike, Italien, Spanien och Sverige, ca. 1840-1940, 5 495 000

Lista över lärosäten som beviljats bidrag till utbildningsvetenskap för perioden 2017-2020:

 • Uppsala universitet 44 830 000
 • Linköpings universitet 22 343 000
 • Stockholms universitet 20 353 000
 • Örebro universitet 8 373 000
 • Högskolan i Gävle 8 400 000
 • Högskolan Dalarna 7 500 000
 • Mälardalens Högskola 7 756 000
 • Umeå universitet 7 125 000
 • Lunds universitet 7 416 000
 • Göteborgs universitet 4 733 000
 • Karlstad University 4 980 000
 • Högskolan Väst 3 006 000

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31