24 miljoner till ny teknologi inom genetik

23 april 2007

Professor Ulf Landegren, institutionen för genetik och patologi

Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin på Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet, har beviljats ett anslag på totalt 24 miljoner kronor under tre år för att utveckla nya metoder inom funktionell proteomik. Anslaget kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Inom ett delprojekt ska man arbeta för att skapa bättre verktyg för att förstå biologiska processer bland annat genom att påvisa mycket små mängder av proteiner.

Ett annat delprojekt är inriktat på att utnyttja de nya metoderna för att studera signalering som tumörceller, använder sig av.

Inom ytterligare ett delprojekt riktar man in sig på att erbjuda laboratoriets tekniker för att hjälpa andra forskare som behöver studera molekyler och proteiner.

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31