Uppsalaprofessorer invalda i Kungliga Vetenskapsakademien

2 december 2016

Två professorer vid Uppsala universitet, Gesa Weyhenmeyer och Mats André, har valts in som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien vid den ordinarie sammankomsten den 9 november.

Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid institutionen för ekologi och genetik, har valts in i KVA som svensk ledamot i klassen för geovetenskaper. Mats André, professor vid institutet för rymdfysik och professor vid Uppsala universitet, valdes in som svensk ledamot i klassen för astronomi och rymdvetenskap.

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademiens arbete är i hög grad baserat på tio klasser som var och en omfattar ett vetenskapligt område, och på dess fyra forskningsinstitutioner.

Akademien har i dag ca 450 svenska och 175 utländska ledamöter. Sedan verksamheten började 1739 har ca 1 700 svenska ledamöter invalts i akademien.

Läs mer om de invalda Uppsalaprofessorerna

Mer om Kungliga Vetenskapsakademiens arbete

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02