Nytt rektorsråd för forskningsinfrastruktur utsett

5 december 2016

Kristina Edström.

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström och prodekanus vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten..

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström och prodekanus vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, har utsetts till rektorsråd för forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet. Hon efterträder Joseph Nordgren, seniorprofessor vid institutionen för fysik och astronomi, vars mandatperiod har gått ut.

Rektorsråden är kallade av rektor för att arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Rektorsrådet för forskningsinfrastruktur är ett av fem rektorsråd vid Uppsala universitet.

– Uppsala universitet ska vara en tydlig röst i diskussionen om vilka nationella infrastrukturer som ska prioriteras, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.
 
– Tidigare rektorsrådet Joseph Nordgrens påbörjade detta viktiga arbete tillsammans med universitetsledningen, bl a med en inventering av universitetets infrastruktur och med medverkan i Vetenskapsrådets referensgrupp för samverkan kring infrastrukturfrågorna.
Nu ersätts han av Kristina Edström och jag är övertygad om att hon med sin breda kompetens kommer att bidra till att ytterligare stärka den universitetsövergripande strategiska diskussionen om hur vi ska prioritera och finansiera nationella och lokala infrastrukturer, säger Eva Åkesson.

– Det här känns som en riktigt spännande utmaning, säger Kristina Edström. Det gäller att hitta processer för att kunna jobba med helheten – både lokalt och nationellt. Det handlar om allt från bibliotek och verkstäder till stora forskningsanläggningar.

– Vi fick inga nya resurser i forskningspropositionen och Vetenskapsrådets nya krav på medfinansiering av infrastruktur blir en knäckfråga inte bara för oss utan för alla inom det samarbetsforum vi bildat tillsammans med de stora svenska universiteten, berättar Kristina Edström. Men utmaningar passar mig – jag är lite av en nötknäckare!

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22