Fördubblat stöd till samverkan kring cancerdiagnostik

1 februari 2017

Mats Paulssons Stiftelse har beslutat att fortsätta stödja ett närmare samarbete mellan universiteten i Uppsala och Lund inom cancerområdet även i år genom en donation som delas lika mellan lärosätena. Samarbetet syftar till utveckling av molekylär diagnostik som snarast kan implementeras i vården.

-    Det är glädjande och mycket välkommet att Mats Paulssons stiftelse vill fortsätta stödja detta samarbete. Ny avancerad molekylär teknik öppnar stora möjligheter, inte minst inom cancerområdet, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Förra årets donerade Mats Paulssons stiftelse en miljon kronor för att stärka cancerforskningssamarbetet mellan projekten SCAN-B vid Lunds universitet och U-CAN vid Uppsala universitet. Ett viktigt mål med samarbetet är att utveckla ny avancerad diagnostik för cancer som kan komma patienter till nytta i samverkan med landstingen. I år har stiftelsen beslutat fördubbla stödet från en till två miljoner.

Genom de senaste årens snabba teknikutveckling inom forskningen finns idag ny avancerad molekylär cancerdiagnostik som bygger på att man sekvenserar många gener i patientens tumör. Denna metod ökar möjligheten att hitta en individualiserad behandling för varje patient. Tekniken är dock kostsam och utförs ännu inte rutinmässigt. Donationen ska i först hand gå till tillämpningar av storskaliga gensekvensanalyser i vanliga cancerformer som bröst-, tjocktarms- och lungcancer.

-    Donationen underlättar den svårfinansierade men viktiga övergången mellan forskning och klinisk diagnostik, säger Tobias Sjöblom, som leder det stora cancerprojektet U-CAN vid Uppsala universitet.

Mats Paulssons Stiftelse är en av de stiftelser som genom gåvor av Mats Paulsson har tillkommit för att främja olika ändamål. Mats Paulssons Stiftelse bildades 2003 och ska, som ett av sina ändamål, främja vård av sjuka personer.

Läs pressmeddelandet om den första donationen.

Läs artikel om donationverksamheten på stiftelsens hemsida.

 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02