”Små barn förstår mer än man trott”

Barn- och babylabbet vid Uppsala universitet forskar om unga barns psykologiska utveckling. Här finns världsledande forskning som har ändrat synen på vad en baby är och hur människor formas av sin psykologiska utveckling.

Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi.
FOTO: DAVID NAYLOR

– Forskningen visar att små barn förstår mycket mer än man tidigare har trott, små barn kan till exempel förstå och förutsäga andra människors handlingar. Och barn har tidigt en känsla för hjälpsamhet och de agerar utifrån den informationen, säger Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi och föreståndare för Uppsala Barn- och babylab.

Vid laboratoriet används en rad olika forskningsmetoder för att studera hur barnens motorik utvecklas, hur deras sociala förmåga växer fram och hur den kognitiva utvecklingen går till. Kognition är ett samlingsbegrepp för människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan.

Små skillnader påverkar

Forskningen fokuserar på hur små skillnader kan påverka barnens utveckling och hur den utvecklingen i sin tur kopplar till olika samhällsutmaningar, som att förebygga kommande problem med till exempel matematikinlärning, mobbning eller antisociala beteenden. Forskarna hoppas också kunna svara på hur barn påverkas av flykt och migration.

– Forskningen är väldigt viktig för att hantera några av de stora samhällsutmaningarna vi står inför men även för att forma ett samhälle som också är anpassat för de små barnen. Det genomgående temat i vår forskning är att utforska barns förmåga att förutse vad som ska ske härnäst och hur små skillnader tidigt i utvecklingen får effekter senare i livet, säger Gustaf Gredebäck.

Läs mer:

Exempel på forskning vid Uppsala Barn- och babylab:
Experimenten avslöjar tidiga tecken på autism

Matte för de minsta

Film: Hur påverkar spädbarnsåren oss som vuxna?

4 april 2017

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31