Forskning om endorfiner ger årets Olof Rudbeckpris

5 oktober 1999

Professor Lars Terenius, Karolinska institutet, får 1999 års Olof Rudbeckpris för sin banbrytande forskning kring endorfiner, kroppens egna morfiner. Endorfiner ingår i kroppens eget system för smärtlindring och Lars Terenius forskning kring endorfiner har betydelse för bland annat utveckling av smärtlindrande läkemedel och behandling av stress och alkoholism. Priset, 50 000 kronor, kommer att delas ut vid Olof Rudbeckdagen den 15 oktober.

Lars Terenius kom att göra sina banbrytande upptäckter kring de kroppsegna morfinerna under första delen av 1970-talet och blev 1977 professor i farmakologi vid den farmaceutiska fakulteten där han ledde en forskningsverksamhet kring så kallade opioida peptider som fick världsrykte. 1988 blev han utsedd till professor och chef vid Institutionen för experimentell alkohol- och drogforskning vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan 1995 är Lars Terenius föreståndare vid Centrum för molekylär medicin vid Karolinska institutet och dessutom chef för Karolinska institutets Centrum för PET-studier och medlem i Nobelförsamlingen. Lars Terenius har haft avgörande betydelse inte enbart för utvecklingen av den svenska forskningen kring endorfiner utan även för neuropeptidforskningen i stort. Han har inspirerat många yngre forskare och bidragit till att den svenska forskningen kring endorfiner och andra neuroaktiva peptider fortfarande hävdar sig internationellt. Olof Rudbeckpriset har instiftats av Upsala Läkarförening och Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet för att belöna forskare som gjort värdefulla insatser inom grundvetenskaplig medicinsk forskning och där resultaten har fått stor klinisk betydelse. Lars Terenius får 1999 års Olof Rudbeckpris för sina pionjärinsatser när det gäller att klarlägga endorfiner och deras tillämpningar inom medicinen. Hans upptäckter blev banbrytande för den utveckling som ledde fram till en fullständig kartläggning av de endorfina systemen, vilken idag är avgörande för pågående utveckling av så kallade opioida farmaka för behandling av smärta och som nu också ser ut att få betydelse för andra kliniska tillämpningar, som till exempel behandling av alkoholister. För ytterligare information, kontakta Ann-Charlotte Hellzén-Wallin, telefon 018-471 71 36, e-post ann-charlotte.hellzen-wallin@uadm.uu.se

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22