Etikprövningsnämndens yttrande om plaststudie inkommet

28 april 2017

Uppsala universitet har idag fått det yttrande från Centrala Etikprövningsnämnden gällande en studie om fiskars konsumtion av plast som man väntat på för att kunna fatta beslut.

Studien publicerades i tidskriften Science den 3 juni 2016 och har anmälts för oredlighet av en forskargrupp. (Science  03 Jun 2016:Vol. 352, Issue 6290, pp. 1213-1216. DOI: 10.1126/science.aad8828).

Universitetet inledde direkt efter anmälan en så kallad förberedande undersökning där en extern expertgrupp fick i uppdrag att yttra sig i ärendet utifrån det interna regelverket. Samtidigt skickades ärendet till expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden för ett yttrande. Den första rapporten blev klar i augusti 2016 och slutsatsen var att oredlighet inte kunde påvisas. Båda rapporterna utgör nu underlag för universitetets kommande beslut.

Rapporternas slutsatser skiljer sig, men utgår också från olika regelverk och omfattar olika mängd underlag, vilket universitetet måste hantera i beslutet. Däremot är rapporterna samstämmiga i att backup av data varit bristfällig.

- Nu ska universitetet gå igenom underlagen i ärendet och fatta ett beslut utifrån detta. Det har varit en långdragen process och vår avsikt är att få ett beslut så snart som möjligt, säger Per Andersson, fakultetens handläggare som nu överlämnar ärendet till vicerektor för fortsatt hantering.

 

Detta har hänt:
3 juni 2016 Den vetenskapliga artikeln Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology publiceras i tidskriften Science.
Juni 2016 Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning kommer in till universitetet.
Juni 2016 Universitetet tillsätter en extern expertgrupp som ska utföra en förberedande undersökning samt begär ett yttrande från Expertgrupen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (på begäran av anmälarna).
Augusti 2016 Den förberedande undersökningen från den av universitetet tillsatta expertgruppen är klar.
April 2017 Yttrandet från Centrala etikprövningsnämnden inkommer.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02