Årets innovationsstipendiater utsedda

16 maj 2017

Årets innovationsstipendiater inom teknik och naturvetenskap, från vänster: Tian Bo, Zahra Khaji och Celina Notfors.

Vid en prisceremoni den 16 maj presenterades årets innovationsstipendiater inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. De tre stipendiaterna Tian Bo, Zahra Khaji och Celina Notfors belönas för forskning och utveckling av idéer med kommersiell potential i samarbete med industrin.

Årligen uppmärksammas lovande innovatörer bland doktorander och examensarbetare inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. Vid tisdagens prisceremoni på Ångströmlaboratoriet delades tre innovationsstipendier ut på totalt 50 000 kronor. De tre innovationsstipendiaterna bedöms ha nått extra långt i sina strävanden mot samarbete med industrin och utveckling av idéer med kommersiell potential. Årets stipendiater forskar inom områdena fasta tillståndets fysik, mikrosystemteknik och nanoteknologi och funktionella material.

Innovationsstipendiet är instiftat av Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala City och delas ut i samarbete med UU Innovation. Årets innovationsstipendier är uppdelade på ett stipendium på 25 000 kronor, ett på 20 000 kronor och ett på 5 000 kronor.

Mottagare av innovationsstipendium om 25 000 kronor:
Tian Bo, doktorand vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, belönas för sitt arbete med att utveckla snabb, användarvänlig och kostnadseffektiv biosensorteknologi för tillämpningar inom veterinärmedicin och livsmedelssäkerhet. Forskningen görs inom ramen för ett projekt finansierat av forskningsrådet Formas och använder sig av ett optomagnetiskt sensorsystem som mäter förändringar i magnetiska nanopartiklars hydrodynamiska storlek med betydligt högre känslighet och snabbhet än redan existerande kommersiella metoder. Samarbete pågår med det danska företaget BluSense Diagnostics som tidigare har kommersialiserat den optomagnetiska sensorteknologin för bland annat infektionstester.

Mottagare av innovationsstipendium om 20 000 kronor:
Zahra Khaji, tidigare doktorand vid avdelningen för mikrosystemteknik, tilldelas stipendiet för sitt arbete med att utveckla material- och processteknik för att lösa termomekaniska problem för mikrokomponenter i krävande miljöer. Bland de produkter som utvecklats och utvärderats under arbetet finns bland annat en förbränningskammare med inbyggd syrgaskälla, engångsventiler, flödessensorer och raketmotorer, samtliga i millimeter- eller centimeterstorlek. Samarbete sker bland annat med Uppsalaföretaget Nanospace AB som utvecklar mikroraketmotorer för satellitstyrning. 

Mottagare av innovationsstipendium om 5 000 kronor:
Celina Notfors, tidigare examensarbetare vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, belönas för sitt arbete med att utveckla UV-absorberande material för tänkt tillämpning inom solskydd. Åtminstone ett av de utvecklade materialen är potentiellt fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv jämfört med existerande kommersiella solskydd. De nya materialen kommer att exploateras kommersiellt i samarbete med Uppsalaföretaget Disruptive Materials AB.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22