Miljonsatsning på systembiologi

12 juni 2017

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, satsar 300 miljoner på tvärvetenskaplig forskning inom systembiologi. Två av de nio projektbidragen går till Uppsala universitet.

Systembiologi är ett framväxande forskningsfält som syftar till att förstå komplexa relationer i hela biologiska system. Inom systembiologi kombineras matematiska modeller, datorsimuleringar och experiment för att förstå komplexa biologiska system, till exempel samspelet i en cell eller vävnad.

– Det här är viktig forskning med hög relevans som på lite sikt kan få ett stort genomslag i samhället, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Uppsala universitet får två av de nio femåriga projektbidragen i denna utlysning:     

Ylva Ivarsson, Institutionen för kemi - BMC, får 34 miljoner kronor till projektet ”Systembiologisk studie av humana-virala proteininteraktioner”.

Ylva Ivarsson studerar molekylär igenkänning i cellsignalering. I en cell sker det mer än 100 000 protein-protein interaktioner i varje stund, och dessa är helt avgörande för cellens funktion. När det uppstår fel i proteininteraktioner kan detta leda till sjukdomar såsom olika sorters cancer. Forskning bidrar med ny kunskap om vilka interaktioner som kan ske i en human cell i friskt och sjukt tillstånd. Läs mer om Ylva Ivarssons forskning.   

Sven Nelander, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, får 30 miljoner kronor (tillsammans med Chalmers, GU och KI) till projektet ”Nya integrativa strategier mot cancer i hjärnan”.

Sven Nelander forskar om systembiologisk kartläggning av hjärntumörer. Målet är att ta reda på vilken betydelse regleringen av geners aktivitet har i cancerceller och att bidra till utvecklingen av nya cancerbehandlingar som skräddarsys för enskilda patienter. Läs mer om Sven Nelanders forskning.
 

Om SSF
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året via rambidrag, individuella bidrag, forskarskolor och bidrag för ökad rörlighet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01