Nordiskt medicinpris till Uppsalaforskare

15 juni 2017

Christer Betsholtz får Anders Jahres stora medicinska pris 2017.

Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, får Anders Jahres stora medicinska pris 2017 på 2 miljoner norska kronor.

Anders Jahres medicinska priser uppmärksammar framgångsrik forskning inom grundläggande och klinisk medicinsk forskning. De delas ut årligen av en kommitté vid Universitetet i Oslo. Årets priser delas ut vid en högtidlig prisceremoni i Oslo den 15 september.

Christer Betsholtz får priset för sin banbrytande forskning om hur blodkärl bildas och fungerar. Med bättre kunskap om kroppens blodkärl ökar förutsättningar för att behandla allt från vävnadssvullnad till Alzheimer, psykoser till hjärntumörer.

Läs mer om Christer Betsholtz forskning

Om Anders Jahres pris
Anders Jahre (1891–1982) var en norsk skeppsredare, företagare och välgörare. I början av 50-talet började han donera miljontals kronor till Universitetet i Oslo. Anders Jahres fond bildades för vetenskapens främjande. Halva avkastningen från fonden går medicinsk forskning, en fjärdedel till juridisk forskning och en fjärdedel till kemisk/teknisk forskning. Anders Jahre var speciellt intresserad av medicinsk forskning och bestämde att en del av fondens avkastning skulle användas till ett årligt nordiskt medicinskt pris för internationellt framgångsrik forskning.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31