Svante Pääbo - en av världens mest inflytesrika personer

9 maj 2007

Svante Pääbo är gästprofessor vid Uppsala universitet.

Svante Pääbo, gästprofessor vid Uppsala universitet, har som ende svensk hamnat på tidskriften Times årliga lista över världens hundra mest inflytesrika personer.

Svante Pääbo är bland annat känd för sina insatser med att bestämma fossilt DNA från neanderthalmänniskan. Han förestår Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i tyska Leipzig.
Vid Uppsala universitet är Pääbo gästprofessor i komparativ genomik och knuten till institutionen för genetik och patologi. Pääbo fick sin grundutbildning vid Uppsala universitet och disputerade också här. På Times hundra-i-topplista hamnar Svante Pääbo på 71:a plats.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22