Anita Falkenek utsedd till Årets alumn 2017

6 oktober 2017

Anita Falkenek, VD för KRAV, får utmärkelsen Årets alumn 2017.

Anita Falkenek är VD för Krav och har länge arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Själva grunden är en examen i ekotoxikologi och biologi från Uppsala universitet. Nu har hon utsetts till Årets alumn 2017.

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen ”Årets alumn” till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Årets utmärkelse tillkännagavs och utdelades under högtidliga former den 6 oktober i samband med firandet av Uppsala universitets 540-årsdag.

– Jag är väldigt överraskad, förvånad och naturligtvis väldigt glad, säger Anita Falkenek.
Under hela sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat som miljöchef på Ica, på Världsnaturfonden och som hållbarhetschef på Åhléns. Sedan 2015 sitter hon i styrelsen för Miljömärkning Sverige AB – den organisation som för gemene man är känd för Svanenmärkningen.

Studietiden i Uppsala minns hon med glädje.
– Jag har många roliga minnen. Jag var engagerad i Östgöta nation, både i klubbverket och som recceförman, och studiedelen var också väldigt rolig. I Uppsala finns en skön kombination av tradition och innovation.

Uppvuxen på landet
Anita Falkenek är uppvuxen på landet med närhet till naturen, vilket är en av förklaringarna till hennes stora miljöengagemang.
– Under skoltiden, framför allt gymnasiet, blev jag medveten om hur vår livsstil påverkar naturen fast det inte alltid syns. Där ville jag vara med och bidra. En gymnasielärare i biologi var också väldigt viktig och påverkade mitt val, berättar hon.
Som student i Uppsala läste hon först biologilinjen i tre år och byggde sedan på med en 1,5-årig utbildning i ekotoxikologi. Den har hon stor nytta av senare, till exempel i sitt nuvarande arbete som VD på Krav.

Känd miljömärkning
Verksamheten driver Sveriges mest kända miljömärkning för ekologiskt producerade livsmedel. Det handlar inte bara om att undvika vissa bekämpningsmedel och konstgödsel utan det ställs också krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
– Eftersom jag har läst ekotoxikologi förstår jag de biologiska sambanden och kan också sätta detta i en större kontext. Om vi till exempelvis marknadsförde FSC-märkta träprodukter på Åhléns kunde jag förstå hur det påverkar den biologiska mångfalden i Ryssland. Med min bakgrund är det lättare att dra sådana slutsatser, säger Anita Falkenek.
Annars går arbetet på Krav till stor del ut på att påverka lantbrukare och företag att producera mer ekologiskt, och få fler konsumenter att äta mer ekologiskt, bland annat med hjälp av kommunikation.
– Det vi gör just nu är att diskutera hur vi kan utveckla Krav-märkningen så att den blir modern och relevant på nytt.

Ur prismotiveringen för Årets alumn 2017:
”Anita Falkenek är djupt engagerad och involverad i de utmaningar som samhället och livsmedelsproduktionen står inför i dag. Genom sitt enträgna arbete har hon bidragit till att svenska storföretag inser att miljö- och hållbarhet är självklara utvecklingsområden och förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet. Genom sitt arbete för miljö- och hållbarhetsfrågor har Anita Falkenek tagit en aktiv roll i samhällets utveckling och bidragit till en bättre värld. Hon är därmed en god förebild för Uppsala universitets studenter.”

Om utmärkelsen Årets alumn:
Årets alumn utses via ett nomineringsförfarande. Alla med anknytning till Uppsala universitet kan lämna förslag på vem som ska bli årets alumn. Nomineringarna behandlas av en kommitté bestående av prorektor, kommunikationsdirektören, alumnkoordinatorn, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet. Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av beredningsgruppen.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02