Nyttig forskning får pris

11 oktober 2017

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) delar för första gången ut ett pris för nyttiggörande av forskning – Nyttiggörandepriset. Tre forskare vid tre universitet är de första pristagarna. En av dem är Johan Elf, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet.

Johan Elf

Forskare som får medel från SSF ska ha en plan för hur forskningen skall komma till nytta. För bidrag större än 5 Mkr är 3 procent av medlen öronmärkta för nyttiggörande av forskning för att ytterligare stärka denna koppling. Priset går till den forskare som visat störst eget engagemang och som haft störst innovationshöjd i insatsen.

Johan Elf har inom SSF:s program för ”Framtidens Forskningsledare” utvecklat ett mikrofluidik-system för att snabbt kunna bestämma antibiotikakänslighet för framför allt urinvägsinfektioner. Området har tydligt strategiskt fokus i en värld med ständigt ökande problem med antibiotikaresistens där behovet av snabba och känsliga diagnostiska metoder är stort. Mikrofluid-systemet är patentskyddad och under året har Elf grundat företaget Astrego Diagnostics AB som idag har 10 anställda.

Prisutdelningen sker i samband med ett seminarium den 21 november på World Trade Center i Stockholm.

Läs mer om Johan Elfs forskning

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01