Bidrag till forskning inom medicin och hälsa

27 oktober 2017

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Av de över 1 200 ansökningar som kommit in har drygt 240 beviljats. Under 2017-2022 kommer över 1 miljard kronor att fördelas mellan de beviljade bidragen. Uppsala universitet får nära 80 miljoner kronor till 21 projekt.

Bidrag har beslutats inom följande  utlysningar:

 • Projektbidrag
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
 • Etableringsbidrag
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Uppsala universitet får totalt 21 projektbidrag på totalt 79 719 507 kronor. Här är några av de projekt som får störst bidrag:

 • Per Ola Carlsson: Translationella studier av insulinproducerande celler framtagna från inducerade pluripotenta stamceller, 9 000 000
 • Dan I. Andersson: Förändringar i antibiotikaresistens orsakad av genetisk kontext och yttre miljö, 6 280 000
 • Lars Feuk: Single cell och molekylär analys av immunrespons i hjärnvävnad hos patienter med schizofreni, 5 640 000
 • Åsa Mackenzie: Kartläggning av ventrala tegmentums många personligheter: Relevans för Parkinsons sjukdom och psykisk ohälsa, 5 640 000
 • Heidi Carmen Howard: Genredigering: Etiska, juridiska och sociala frågor, 4 800 000
 • Helena Jernberg Wiklund: Funktionella studier i multipelt myelom av kandidatgener för tumörens överlevnad i signalvägar för IGF-1R och i epigenetiskt reglerade gensignaturer - Implikationer för biologi och ny terapi, 4 800 000
 • Stina Syvänen: Antikroppsbaserad PET vid neurodegenerativa sjukdomar, 4 800 000
 • Anders Tengholm: Signaleringsnätverk för sekretion av Langerhanska ö-hormoner, 4 800 000
 • Ann-Christine Syvänen: Genetisk variation och genuttrycksprofiler  i enskilda celler vid systemisk lupus erythematosus, 3 600 000
 • Håkan Melhus: Studier av vitamin A och D, 3 600 000

Se alla bidrag från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa 2018-2022.
 

Vetenskapsrådet har också fattat beslut om bidraget ”Proof of Concept” inom livsvetenskaper, som kunde sökas inom natur- och teknikvetenskap samt inom medicin och hälsa.

Syftet med Proof of Concept är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Bidraget ger möjlighet att vidareutveckla forskningsresultat genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Av totalt 56 ansökningar har tolv beviljats. Av dessa är två knutna till Uppsala universitet.

 • Ulf Landegren: UnFold prober för protein och RNA analys, 1 200 000
 • Ola Söderberg: Singel-cell biokemi, 1 200 000

Se alla bidrag från Vetenskapsrådet inom Proof of concept inom livsvetenskaper

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02