Nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

7 november 2017

Professorerna Lori G. Beaman, Sidnie White Crawford och Elaine Scarry har utsetts till nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets teologiska fakultet.

Lori G. Beaman är professor inom området Religious Diversity and Social Change vid University of Ottawa, Canada. Hon är även internationell rådgivare för forskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (2008-2018) vid Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet. År 2017 erhöll hon Social Sciences and Humanities Research Council’s insight award för sina insatser. Utifrån begreppet ”deep equality” diskuterar Beaman hur religiös och kulturell mångfald kan bidra till utveckling mot ett rättvist, jämlikt och hållbart samhälle. Hennes forskning om hur globalisering, migration och politiska värderingar utmanar och förändrar samhällen med en lång historia av kristen dominans har stor relevans för pågående forskning inom religionsvetenskap, juridik och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Sidnie White Crawford, Willa Cather Professor of Classics and Religious Studies vid University of Nebraska-Lincoln, är specialiserad på Dödahavsrullarna och har publicerat flera kritiska utgåvor av handskrifter från Qumran. Crawford rör sig inom ett brett forskningsfält kring Dödahavsrullarna och den Hebreiska Bibeln/Gamla testamentet och hennes forskning omfattar judiska tolkningstraditioner, utvecklingen av den hebreiska texten i Moseböckerna, skrivartraditioner och kvinnor. Som ordförande i styrelsen för W. F. Albright Institute of Archaeological Research i Jerusalem är hon även engagerad i arkeologiska frågor.

Elaine Scarry är Walter M. Cabot Professor of Aesthetics and the General Theory of Value vid Harvard University. Hon fick stor internationell uppmärksamhet för sin första bok, The Body in Pain (1985), där hon presenterade ny teori om skada och helande inom ett brett fält; från tortyr och krig till mänsklig kreativitet. Samma teoretiska djärvhet och tydliga argumentation, uppvisade hon i sina åtta efterföljande böcker (bl a On Beauty and Being Just), i essäer och föreläsningsserier.. För hennes försvar av humanistiska värden och demokrati har Scarry hyllats som en av de viktigaste rösterna i samtidenav tidskrifterna Foreign Policy och Prospect. I studien Thermonuclear Monarchy: Choosing Between Democracy and Doom (2014) kritiserade Scarry ett system där, som hon konstaterar, ledarna för kärnvapenstaterna har mycket långtgående befogenheter.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31