Solceller – en lösning på energifrågan

Forskarpodden #16: Marika Edoff

Energifrågan är en av vår samtids viktigaste. Hur ska vi kunna behålla vår höga, men energikrävande, levnadsstandard utan att tömma marken på kol och olja? I det här avsnittet av Forskarpodden får vi träffa någon som är en lösning på spåren – solcellsforskare Marika Edoff.
– Solen räcker väldigt bra till hela världens energiförsörjning. Det är en fråga om struktur, lagring, balansering av elnät och hur elnäten är ihopkopplade med varann, säger Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik vid Uppsala universitet.
Hon berättar inte bara hur forskningen går till utan hinner även prata om de utmaningar som finns utanför labbet.

Lyssna på avsnittet

Mer om solceller

Fler avsnitt av forskarpodden

Senast uppdaterad: 2022-08-12