AI och maskininlärning – hur ser framtiden ut?

Avsnitt 35: Thomas Schön

Det pratas mycket om artificiell intelligens nuförtiden. Redan idag används specialtränade datorsystem till exempel i bilar och som stöd för läkare som ska ställa diagnos. Thomas Schön, professor i reglerteknik, berättar mer om den snabba utvecklingen.

Han förklarar också att machine learning eller maskininlärning förvisso fungerar, men vi behöver knappast oroa oss för att datorerna ska ta över i den närmaste framtiden.

– När man tittar på en bil som autonomt hanterar en situation så kan det te sig som smart i någon mening, men om man bryter ned och tittar på beståndsdelarna så finns det inget som jag direkt skulle kalla intelligent i det, säger Thomas Schön.

Däremot kan datorsystemen fungera som ett stöd för oss människor, eftersom de är så bra på att hantera stora mängder data och känna igen mönster.

Lyssna på avsnittet

Fler avsnitt av Forskarpodden

Senast uppdaterad: 2023-04-05