Verktyg för digital källkritik

#40 Thomas Nygren

Digital källkritik är svårt, men det går att träna upp förmågan att skilja fakta från lögner och nyheter från annonser. Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik och docent i historia, forskar om hur det kan gå till i projektet Nyhetsvärderaren. Bland annat deltog tusentals skolelever i ett massexperiment där deras digitala nyhetsflöden granskades.

– Vi hittade intressanta kopplingar till inställning hos människor. Det är avgörande för att vara bra på digital källkritik att man är självreflekterande och inte tror att man är bäst på det här. För vi ser att de som tror att de är bäst på källkritik är de som har svårast att navigera på ett bra sätt, säger Thomas Nygren.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete med forskningsinstitutet Rise, föreningen Vetenskap och allmänhet och syftet är att utveckla ett verktyg som kan användas för att lära ut digital källkritik till både skolelever och allmänheten.

Lyssna på Thomas Nygren

Fler avsnitt av Forskarpodden