Forskarprofilen: Zhen Zhang

Zhen Zhang i labbet på Ångström tillsammans med Nathan Netzer och Asta Makaraviciute som båda gör sina postdok-tjänster i hans forskargrupp. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

”Det är en stor utmaning”

Med hjälp av nanoteknologi hoppas Zhen Zhang att en helt ny typ av sensorer för bland annat miljöövervakning bli verklighet. För att skapa förutsättningar för forskningen har Zhen Zhangs forskargrupp byggt upp ett processflöde för tillverkning av nanokomponenter och ett avancerat testlabb på Ångströmlaboratoriet.

På väggarna i Zhen Zhangs tjänsterum på institutionen för teknikvetenskaper hänger diplom som visar upp några av de utmärkelser han tagit emot de senaste åren. Han fick Ingvar Carlsson Award 2013, blev Wallenberg Academy Fellow 2015 och utsågs i slutet av förra året som en av 20 forskare till framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

– Det var egentligen en tillfällighet att jag hamnade i Sverige. Jag ville studera halvledarelektronik och fick ett erbjudande från KTH som jag nappade på.

Efter disputationen fick han en post dok tjänst som följdes av en fast forskartjänst på IBM i New York där han stannade i fem år.

– Jag gillade det, men min fru föredrar att bo i Sverige. Det är ett bättre land att leva i när man har barn, konstaterar han.

Han kom till Uppsala universitet 2013 och drog igång arbetet med att sätta ihop sin forskargrupp. Målet är att med hjälp av nanoteknologi kunna tillverka mikroelektroniska sensorer som kan läsa av laddade partiklar i vätskor. Tekniken ska bland annat kunna användas för att övervaka nivåer av föroreningar i vatten eller göra andra typer av miljökontroller. 

– Förhoppningsvis kommer vi också att kunna tillverka sensorer som kan användas för att analysera till exempel biomolekylära prov. Det är en stor utmaning, men om några år kommer vi förhoppningsvis kunna säga om det är möjligt eller inte.

De senaste tre åren har forskargruppen ägnat åt att bygga upp det processflöde där de tillverkar de elektroniska nanokomponenter som behövs i forskningen. Gruppen har även byggt upp ett laboratorium där de testar komponenternas egenskaper.

– Det är ett avancerat labb där vi också kan kartlägga elektronisk växelverkan både i vätskor och med fasta material. Det är nytt och det är ovanligt att man kan göra båda typerna av mätningar i samma labb.

Just nu jobbar forskargruppen med att utforma gränssnitten som kan bestämma vilka ämnen det är som sensorerna känner av.

– Det handlar om tvärvetenskaplig forskning där vi behöver kunskap från olika områden, som kemi och bioteknik.

Som forskningsledare i en internationell och tvärvetenskaplig grupp krävs det en hel del av det akademiska ledarskapet. Zheng Zhang pekar på vikten av att välja rätt medarbetare och bygga upp en miljö där man stöttar varandra.

– Om du inte har rätt folk spelar det ingen roll hur bra du är på att leda, det kommer inte att ge tillfredsställande resultat. Sedan är det viktigt att ha en tydlig målbild och att jobba med kommunikation, både internt i gruppen och utåt.

Han menar också att en av ledarens viktigaste uppgifter är att våga fatta beslut.

– Det här är antagligen tvärtemot den svenska konsensuskulturen, men i större grupper är det nästan omöjligt att alla ska vara överens hela tiden. Så när ett beslut ska fattas måste man som ledare ta beslut för forskningens bästa. Att fatta beslut handlar också om att ta ansvar.

Josefin Svensson

2017-03-07

Fakta – Zhen Zhang

Titel: Biträdande universitetslektor i teknisk fysik och docent vid institutionen för teknikvetenskaper.
Ålder: 38 år.
Familj: Fru och två söner.
Aktuell: Han utsågs i slutet av förra året som en av 20 forskare till framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning. Med utmärkelsen följer ett forskningsanslag på tolv miljoner kronor.
Intressen: Badminton, foto och resor.
Senast lästa bok: Teams, leadership and coaching av Thomas Sewerin.
Senast sedda film: The Martian.
Gör mig glad: Familjen, goda resultat inom forskning och undervisning och när jag lyckas fånga fina ögonblick med kameran.
Gör mig arg: Nonsensdiskussioner.