Nyheter och press

Rekordstort anslag till forskning om datoriserade system

2010-01-13

Professor Peter Stoica, med professor Alexander Medvedev som medsökande, har beviljats ett prestigefyllt forskningsanslag från European Research Council, "Advanced Grant", på nära 25 miljoner kronor. Båda är verksamma vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Anslaget tilldelas bara forskare av världsklass och konkurrensen är stenhård.

Projektet heter Systems and Signals Tools for Estimation and Analysis of Mathematical Models in Endocrinology and Neurology och handlar om att applicera metoder och verktyg från reglerteknik och signalbehandling på medicinska problem. Främst gäller det endokrinologi, neurologi och anestesiologi.

- Målet är att överbrygga gapet mellan systembiologi och medicinsk teknik. Det gör vi genom att tillämpa metoder baserade på matematiska modeller för analys av biologiska data och design av datorstödda medicinska ingrepp, säger Peter Stoica.

Institutionen för informationsteknologi har efter många års forskning byggt upp en avsevärd expertis inom systemmodellering och signalanalys för medicinska tillämpningar. På senare tid har ett samarbete med forskare vid Stanford University och University of Florida bland annat resulterat i avancerade signalbehandlingsverktyg för diagnostik av bröstcancer, studier av hjärnaktiviteter, magnetröntgenspektroskopi och -tomografi.

I det nya projektet planeras fortsatt forskning inom det medicinska området, nu i direkt samarbete med svenska forskare. Projektet kommer på sikt att kunna leda till djupare förståelse och mer tillförlitliga diagnoser av endokrina och neurologiska sjukdomar. Även individuellt anpassad dosering av läkemedel, till exempel narkospreparat, kommer att behandlas ur ett reglertekniskt perspektiv.

- Vårdbehovet är stort och kommer att öka med åldrande befolkning. Mer omfattande användning av datoriserade system vid medicinska behandlingar och diagnostik skall ge mer effektiv och individualiserad vård, fortsätter Peter Stoica.

- Vi syftar till att ta till vara den stora samarbetspotential som finns mellan forskare inom biomedicin och informationsteknologi i Uppsala.

Projektet kommer att utföras under fem år, med start januari 2010, i samarbete med forskare vid bland annat Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Karolinska Institutet.