Studenter på forsränningen i Fyrisån på valborg

Akademiska traditioner

Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Kontakt: akademiskafester@uadm.uu.se

Priser och utmärkelser

Hjärnäpplet-priset. En tfjortonsidig metallfigur med kvinnotecknet på en sida och manstecknet på en annan

Varje år delar Uppsala universitet ut priser och utmärkelser. En av dessa är Hjärnäpplet som går till en forskare eller doktorand vars samarbete med extern organisation har resulterat i en framstående innovation.

En annan viktig utmärkelse är titeln hedersdoktor som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Universitetets priser och utmärkelser.

Senast uppdaterad: 2022-12-06