Akademiska symboler

Sigillet

Redan omkring år 1600 tillkom universitets sigill; ett sådant behövdes för att bekräfta brev, som utgick från universitetet. Denna sigillbild, Sveriges äldsta akademiska symbol, är nu en del av Uppsala universitets logotyp. Devisen GRATIÆ VERITAS NATURÆ betyder "sanning genom Guds nåd och naturen". Solstrålarna symboliserar Gud och jordklotet naturen.

Silverspirorna, trästaven och rektorskedjan

I början av 1600-talet tillkom också de två silverspiror, som skulle uttrycka universitetets självständighet. De förvaras numera i en monter på Museum Gustavianum. Där finns också staven av trä, som tillverkades i mitten av 1700-talet av konstnären Jean Eric Rehn och ursprungligen var ett befälstecken, använt av chefen för universitetets vaktstyrka.

Silverspiror

Dessa tre föremål tas ofta fram för att användas vid högtidligheterna. Först bärs staven av den som kallas pedell, därefter spirorna av de båda cursorerna. Tillsammans går dessa tre, alla klädda i hög hatt och frack med gul väst omedelbart före rektor i processionen; de kan sägas vara rektors hedersvakt. Rektor själv bär vid sådana tillfällen en rektorskedja. Den skänktes till universitetet av Oscar II vid universitetets 400-årsjubileum år 1877. 

Rektorskedjan