Ceremonier

En viktig del av universitetets tradition är de ceremonier som är knutna till de största händelserna i det akademiska livet – doktorspromotionen, professorsinstallationen och rektorsskiftet. Dessutom arrangerar universitetet sedan några år tillbaka en avslutningsceremoni för studenter på de internationella masterprogrammen.

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den hålls två gånger varje år: vinterpromotionen i slutet av januari och vårpromotionen i månadsskiftet maj/juni. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten.

Så går doktorspromotionen till

Kanonsalut vid doktorspromotionen

Professorsinstallation

Professorsinstallation i universitetsaulan

Professorsinstallationen i Uppsala är en offentlig högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor och håller sina installationsföreläsningar. Professorsinstallationerna vid Uppsala universitet har sitt ursprung i det medeltida lärosätet.

Samtliga nya professorer håller sina installationsföreläsningar under installationsveckan. Den högtidliga akten utgör höjdpunkten på denna fest för vetenskapen. 

Professorsinstallation och presentation av nya professorer från och med år 2011

Rektorsskifte

Ett rektorsskifte vid Uppsala universitet har sett ungefär likadant ut under århundraden. Vid rektorsskiftet överräcker företrädaren de yttre symbolerna, eller insignierna - för rektors makt och ansvar till sin efterträdare. Rektorssymbolerna är spirorna, sigillet, nycklarna, universitetets konstitutioner, studentmatrikeln och rektorskedjan.

Så går rektorsskiftet till

Rektor Anders Hagfeldt vid rektorsskiftet 2020.
Senast uppdaterad: 2022-07-08