Ridning vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har sedan 1663 en ridinstitution där studenter och anställda kan utöva ridsport. Verksamheten har sin grund i att studenterna på 1600-talet skulle utbildas i ”excercitier”, med ett modernt ord övningsämnen. Till dessa övningsämnen hörde även franska, spanska, italienska, fäktning, dans, musik och ritning.

Oljemålning som föreställer personer som sitter till häst utanför Skytteanum
John Georg Arsenius, längst till höger, var akademistallmästare 1877-1888 och var den förste som undervisade kvinnliga elever. Oljemålning av John Arsenius själv. Tavlan ägs nu av Gustavianum.

Ridinstitutionens verksamhet idag

Ridinstitutionens verksamhet har bedrivits i olika lokaler under århundradena. Idag håller den till i Akademistallet i Kvarnbo och erbjuder ridlektioner och privatuppstallning.  

Akademistallets webbplats 

Ridskolans e-postadress är ridskolan@uvfk.org.

Ridstipendier

Universitetet delar varje termin ut ridstipendier som innebär kostnadsfri undervisning 32 lektioner under 16 veckor.

Stipendier vid Uppsala universitet

Förening för studenter

Uppsala Akademiska ridklubb är en ideell förening för studenter, anställda och alumner vid Uppsala universitet som är intresserade av hästar och hästsport.

Ridverksamheten firade 350 år

Vid Uppsala universitet finns den näst äldsta organiserade ridundervisningen efter Spanska ridskolan i Wien. Den 12 september 2013, firades 350-årsdagen med en heldag fylld av kunskap och lek med hästen i fokus.

En jubileumsbok gavs ut till jubileet, med kapitel skrivna av bland andra överbibliotekarie Lars Burman och Margareta Nisser-Dalman, överintendent för Kungliga Husgerådskammaren. Du kan beställa jubileumsboken ”Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år” på info@uark.se eller acta@ub.uu.se

Uppsala universitet uppmärksammar jubileumsåret med att instifta fyra nya ridstipendier.

Se film om ridinstitutionen

Kontaktperson

Ridinstitutionen vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-08-10