Disapriset

Disapriset är instiftat av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001.
Prissumman är på 50 000 kronor.

Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning.

Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury bestående av representanter från varje vetenskapsområde, en studentrepresentant, samt om möjligt föregående års pristagare.

Priset delas ut på Kulturnatten av rektor prof. Eva Åkesson. Efter prisutdelningen hålls en föreläsning.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Pristagare

 • 2020: Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström
 • 2019: Lars Lambert
 • 2018: Li Bennich-Björkman
 • 2017: Carina Burman
 • 2016: Bengt Gustafsson
 • 2015: Sara Danius
 • 2014: Siv Strömquist
 • 2013: Johan Svedjedal
 • 2012: Maja Hagerman
 • 2011: Erik Åsard
 • 2010: Anna Kåver
 • 2009: Pär Holmgren
 • 2008: Lasse Berg
 • 2007: Tore Frängsmyr
 • 2006: Karin Martinsson
 • 2005: Ulf Danielsson
 • 2004: Peter Englund
 • 2003: Fredrik Lindström
 • 2002: Karin Johannisson
 • 2001: Staffan Ulfstrand