Gustaf Adolf-medaljer

Hedersmedlemskap

Hedersmedlemskapet får innehas av högst ett tiotal personer samtidigt. Det yttre tecknet på denna värdighet är 1924 års Gustaf Adolfs-medalj i femtonde storleken buren i kedja med kunglig krona om halsen.

1924 års Gustaf Adolf-medalj

Medaljen har tilldelats konungar, kanslerer, rektorer, prorektorer, förvaltningschefer och stordonatorer.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna