Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet

Uppsala universitet delar årligen ut ett innovationspris kallat Hjärnäpplet till forskare eller forskarstuderande för framstående överföring av kunskap från akademien till ett företag och/eller annan extern organisation och som resulterat i en innovation. Innovationen kan ha uppstått i ett nytt företag och/eller existerande företag och/eller organisation.

Med innovation avses i detta fall den av OECD fastställda så kallade Oslodefinitionen som lyder:

An ‘innovation’ is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.

Priset ska vartannat år i första hand tilldelas en person inom vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap och vartannat år i första hand till en person inom övriga vetenskapsområden. Om lämplig kandidat ej bedöms finnas inom angivet vetenskapsområde får annan värdig pristagare utses. Om en enskild individ inte ensam anses vara upphov till en innovation kan priset ändå delas ut om antalet upphovspersoner är högst tre vilka då delar på priset.

Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr.

Alla anställda kan nominera lämpliga kandidater. Nomineringarna bereds sedan av UU Innovation som presenterar dem inför en kommitté som består av prorektor, vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena, en universitetsextern representant och fram till och med 2017 även generaldirektör på Vinnova (eller någon som denne utsett). Kommittén lämnar sedan sitt förslag till rektor som utser pristagare. 

Prisets ursprunglige initiativtagare och designern av statyetten, docent Rickard Karmhag, ska vara associerad till kommittén och ha närvaro- och yttranderätt.

Priset delas ut i samband med professorsinstallationen.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Pristagare

 • 2021: Rolf Larsson, Peter Nygren och Joachim Gullbo
 • 2020: Sara Mangsbo
 • 2019:  Helena Danielson
 • 2018:  Håkan Engqvist
 • 2017:  Hans Lennernäs
 • 2016:  Maria Strømme
 • 2015:  Lars Wallentin och Stefan James
 • 2014:  Mats Leijon
 • 2013:  Ulf Landegren
 • 2012:  Fredrik Bruhn
 • 2011:  Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff
 • 2010:  Stefan Johansson
 • 2009:  Lars Stolt
 • 2008:  Claes-Göran Granqvist

Statyetten Hjärnäpplet

Statyetten Hjärnäpplets geometriska form är en ”trunkerad oktaeder”. Formen beskrevs först av Archimedes från Syracuse i Grekland 250 f.Kr.

Idé och design av Hjärnäpplet: Richard Karmhag

Tillverkning: Thomas och Peter Larsson,, JTS Mekaniska AB respektive BFE AB, Pålsboda

Senast uppdaterad: 2021-09-02