Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet

Uppsala universitet delar årligen ut Hjärnäpplet till forskare eller forskarstuderande för att uppmärksamma och belöna framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation med potential att skapa stor samhällsnytta och bidra till ett hållbart samhälle. Prisets intention är att det ska spegla hela universitetets bredd, innovationskraft och strävan mot en hållbar framtid.

Priset tilldelas en eller flera person/er. Om en enskild individ inte ensam anses vara upphov till en innovation kan priset ändå delas ut om antalet upphovspersoner är högst tre. De delar då på priset.

Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr.

Alla anställda kan nominera lämpliga kandidater. Nomineringarna bereds sedan av UU Innovation som presenterar dem inför en kommitté som består av rektor eller den rektor utser, vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena  samt en universitetsextern representant som utses av chefen för UU Innovation. VD för UU Invest är adjungerad, liksom chef och kommunikationsansvarig vid UU Innovation. Kommittén lämnar sedan sitt förslag till rektor som utser pristagare. 

Priset delas ut i samband med universitetets födelsedagsfirande i oktober.

Statyetten Hjärnäpplet

Statyetten Hjärnäpplets geometriska form är en så kallad trunkerad oktaeder. Formen beskrevs först av Archimedes från Syracuse i Grekland 250 f.Kr.

Idé och design av Hjärnäpplet: Richard Karmhag.

Tillverkning: Thomas och Peter Larsson, JTS Mekaniska AB respektive BFE AB, Pålsboda.

Pristagare

 • 2022: Johan Elf och Özden Baltekin
 • 2021: Rolf Larsson, Peter Nygren och Joachim Gullbo
 • 2020: Sara Mangsbo
 • 2019:  Helena Danielson
 • 2018:  Håkan Engqvist
 • 2017:  Hans Lennernäs
 • 2016:  Maria Strømme
 • 2015:  Lars Wallentin och Stefan James
 • 2014:  Mats Leijon
 • 2013:  Ulf Landegren
 • 2012:  Fredrik Bruhn
 • 2011:  Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff
 • 2010:  Stefan Johansson
 • 2009:  Lars Stolt
 • 2008:  Claes-Göran Granqvist
Senast uppdaterad: 2022-10-24