Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

Priset delas ut årligen ”till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område”.

I enlighet med donationens stipulationer utdelades priset för första gången 2005. Det delas ut efter beslut av universitetets rektor efter det att förslag till pristagare lämnats av respektive dekan för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten.

Priset delas ut vid vinterpromotionen.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Pristagare

 • 2020:  Jan Kihlberg
 • 2019:  Per-Ola Norrby
 • 2018:  Göran Widmalm
 • 2017:  Kálmán J. Szabó
 • 2016:  Kristina Luthman
 • 2015:  Pher G. Andersson
 • 2014:  Mats Larhed
 • 2013:  Licheng Sun
 • 2012:  Per Ahlberg
 • 2011:  Peter Somfai
 • 2010:  Olov Sterner
 • 2009:  Björn Åkermark
 • 2008:  Bengt Långström
 • 2007:  Torbjörn Frejd
 • 2006:  Christina Moberg
 • 2005:  Jan-Erling Bäckvall
 • 2004:  Anders Hallberg