Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

Priset räknas som ett av de större vetenskapliga prisen i Sverige och delas ut årligen ”till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område”.

I enlighet med donationens stipulationer delades priset ut för första gången 2005. Uppsala universitets rektor utser pristagare på förslag av en nämnd som består av dekanerna för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten. 

Prisceremonin äger rum i samband med Uppsala universitets födelsedag i oktober.

nominering av pristagarkandidat

Universitet och högskolor kan senast fredag 25 mars 2022 lämna förslag på kandidat till Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Nomineringen samt alla medföljande dokument ska vara på engelska eftersom de kommer att granskas av minst en internationell sakkunnig.

Nomineringen ska innehålla följande:

 • Nominering (på engelska)
 • CV (på engelska)
 • Kort summering av forskningsinsatser (5 sidor på engelska)
 • Fullständig publikationslista med markering av de tio bästa publikationerna.

Nomineringsformulär

Formuläret är stängt för nominering av 2022 års pristagare.

Tidigare pristagare

 • 2021:  Fredrik Almqvist
 • 2020:  Jan Kihlberg
 • 2019:  Per-Ola Norrby
 • 2018:  Göran Widmalm
 • 2017:  Kálmán J. Szabó
 • 2016:  Kristina Luthman
 • 2015:  Pher G. Andersson
 • 2014:  Mats Larhed
 • 2013:  Licheng Sun
 • 2012:  Per Ahlberg
 • 2011:  Peter Somfai
 • 2010:  Olov Sterner
 • 2009:  Björn Åkermark
 • 2008:  Bengt Långström
 • 2007:  Torbjörn Frejd
 • 2006:  Christina Moberg
 • 2005:  Jan-Erling Bäckvall
 • 2004:  Anders Hallberg

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Senast uppdaterad: 2022-03-31