Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

Pristagaren Kenneth Wärnmark står på universitetsaulans podium i frack och har mottagit priset av Rektor Anders Hagfeldt. I bakgrunden ser man prorektor Cocco Norén
2022-års vinnare Kenneth Wärnmark tar emot priset av rektor Anders Hagfeldt i universitetsaulan. Foto: Staffan Claesson

Priset räknas som ett av de större vetenskapliga prisen i Sverige och delas ut årligen ”till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område”.

I enlighet med donationens stipulationer delades priset ut för första gången 2005. Uppsala universitets rektor utser pristagare på förslag av en nämnd som består av dekanerna för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten. 

Prisceremonin äger rum i samband med Uppsala universitets födelsedag i oktober.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Pristagare

 • 2022: Kenneth Wärnmark
 • 2021: Fredrik Almqvist
 • 2020: Jan Kihlberg
 • 2019: Per-Ola Norrby
 • 2018: Göran Widmalm
 • 2017: Kálmán J. Szabó
 • 2016: Kristina Luthman
 • 2015: Pher G. Andersson
 • 2014: Mats Larhed
 • 2013: Licheng Sun
 • 2012: Per Ahlberg
 • 2011: Peter Somfai
 • 2010: Olov Sterner
 • 2009: Björn Åkermark
 • 2008: Bengt Långström
 • 2007: Torbjörn Frejd
 • 2006: Christina Moberg
 • 2005: Jan-Erling Bäckvall
 • 2004: Anders Hallberg

Senast uppdaterad: 2022-10-31