Pedagogiska priset

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier.

Fyra av priserna tilldelas lärare inom områdena:

  • Teologi, humaniora och lärarutbildning,
  • Juridik och samhällsvetenskap,
  • Medicin och farmaci
  • Matematik, naturvetenskap och teknik.

Det femte priset ges för pedagogiska insatser inom ett för året särskilt prioriterat område.

Alla anställda och studerande vid universitetet har rätt att lämna förslag till pristagare. Mottagare av priserna utses av rektor.

Priserna delas ut i samband med universitetets födelsedag i oktober.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Om pedagogiska priset på universitetets intranät Medarbetarportalen
 

Senast uppdaterad: 2022-04-20