Rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj delades ut för första gången 2003. Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död.

Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Mottagare av medaljen utses av rektor efter samråd med ansvariga för vetenskapsområdena.

Medaljen delas ut vid vinterpromotionen.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Pristagare

 • 2020: Olle Eriksson, Inger Sundström Poromaa och Maria Ågren
 • 2019:  Tobias Ekholm, Ulf Gyllensten och Anna Lindström
 • 2018:  Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall
 • 2017:  Olga Botner, Fred Nyberg och Johan Svedjedal
 • 2016:  Sverker Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica
 • 2015:  Otto Cars, Lena Marcusson och Gerhart Wagner
 • 2014:  Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams
 • 2013:  Eva Brittebo, Bertil Holmlund, Joseph Nordgren och Kjell Öberg
 • 2012:  Anders Bäckström, Anders Hallberg och Svante Janson
 • 2011:  Janos Hajdu, Ulf Pettersson, Agneta Siegbahn och Peter Wallensteen
 • 2010:  Carl-Henrik Heldin, Maarit Jänterä-Jareborg, Jan Olof Rosenqvist och                     Torsten Söderström
 • 2009:  Lars Wallentin
 • 2007:  John Sjöquist och Bengt Westermark
 • 2006:  Karin Johannisson, Lennart Philipson och Surendra K. Saxena
 • 2005:  Birgitta Odén och Lore Zech
 • 2004:  Karl Gustav Jöreskog och Ulf Lindahl
 • 2003:  Hans Bennich, Stellan Hjertén och Thure Stenström
 • 2002:  Gunnar Eriksson, Carl-Axel Gemzell och Jerker Olof Porath