Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris tilldelas årligen en eller flera personer som på ett avgörande sätt bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.

Priset instiftades 2021 av Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris vars ändamål är att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur.

Prissumman uppgår till minst 500 000 kronor årligen.

Pristagare

2022 Ulf Landegren, Björn Ekström och Jon Heimer

Prismotivering: ”De första mottagarna av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris verkar i universitetets anda ”för en bättre värld”, och personifierar därmed universitetets innovationskraft. Ulf Landegren, Björn Ekström och Jon Heimer tilldelas Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2022 för framstående entreprenörsgärningar som i förening omvandlat en världsledande forskning vid Uppsala universitet till det framgångsrika bioteknikbolaget Olink Proteomics. Olinks utveckling demonstrerar på ett tydligt sätt vikten av att kunna använda olika kompetenser och erfarenheter i olika faser av bolagsutvecklingen där resultatet skapar stor kund- och samhällsnytta globalt.”

Om Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris

Under Uppsala universitets mer än femhundra år långa historia har en rad viktiga forskningsgenombrott gjorts. Här finns också en lång och stark tradition av nyttiggörande – arbetet med att omsätta forskningsresultat till betydande samhällsnytta. Många produkter och innovationer som idag gör skillnad för människor bygger på att personerna bakom upptäckterna, själva eller tillsammans med andra, har visat stort engagemang och entreprenörskap.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris uppmärksammar framgångsrika entreprenörer, innovationer och de insatser som krävs för att föra ut resultat från forskning till samhällsnytta. Priset kommer att delas ut för första gången vid en ceremoni försommaren 2022.

500 000 kronor i prissumma                

Prissumman på 500 000 kronor har möjliggjorts genom generösa donationer från tio stiftare till den nyinrättade och universitetsanknutna Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris. Stiftelsen kommer att dela ut priset årligen, med ändamålet att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris kan delas mellan högst tre mottagare per år. Priset kan inte delas ut postumt.

Entreprenörsgärningen premieras

Mottagaren av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris ska på ett avgörande sätt ha bidragit till framgångsrik kommersialisering eller implementering av en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet. Mottagaren ska ha bevisad förmåga att framgångsrikt förverkliga en idé i en ny livskraftig verksamhet och genom sin entreprenörsgärning ha bidragit till utvecklingen av vårt samhälle.

Vem kan nominera?

Alla kan nominera kandidater till priset. Självnominering accepteras. 

Urvalskriterier

Pristagaren/pristagarna ska:

  • på ett avgörande sätt ha bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.
  • genom sin entreprenörsgärning ha bidragit till ny livskraftig verksamhet och i närtid varit aktiv i dess tillväxt och framgång.
  • vara eller ha varit student, verksam som forskare eller anställd, eller på annat sätt ha en stark anknytning till Uppsala universitet.

Priskommittén 2022

Priskommittén består av:

Prorektor Professor Coco Norén

Coco NorénCoco Norén är professor i franska sedan 2011 och prorektor vid Uppsala universitet sedan januari 2021. Inom universitetet har hon varit studierektor för grundnivå och avancerad nivå, studierektor för utbildning på forskarnivå och utbildningsledare. Hennes undervisning har omfattat språkfärdighetskurser i franskt uttal och grammatik, samt kurser i fransk språkvetenskap och allmän lingvistik. Hennes forskning behandlar semantik, omformulering, argumentation och polyfoni i olika muntliga interaktioner och texttyper såsom vardagssamtal och EU-parlamentariska debatter. 2008–2014 var hon ordförande för Akademiska senaten och 2014–2020 dekan för Språkvetenskapliga fakulteten.

Professor Charlotte Platzer-Björkman

Charlotte Platzer-BjörkmanCharlotte Platzer-Björkman är professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för materialvetenskap. Hennes forskning rör solceller och särskilt nya material och tillverkningsprocesser. Hon har erhållit finansiering som Wallenberg Academy Fellow, SSF framtidens forskningsledare och SSF rambidrag och har erfarenhet av innovationsarbete som patentering, industrisamverkan och teknisk due diligence. I rollen som stf vicerektor är hon bland annat  koordinator för energiforskning och representant i universitetens referensgrupp för KAWs materialsatsning WISE.

Håkan Englund, privatinvesterare

Håkan EnglundHåkan Englund är utbildad i företagsekonomi och kemi vid Uppsala Universitet samt polymerteknologi vid KTH. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommersiell verksamhet inom Life Science bl.a Pharmacia Biotech och Phadia. Sedan 10 år är han privat investerare med eget investmentbolag, JDS Invest AB, med placeringar inom Life science och IT. Bland nuvarande styrelseuppdrag märks bl.a BioArctic AB (publ), Prostatype Genomics AB (publ), Ultimovacs (publ), SecureAppbox. Tidigare erfarenheter bl.a. ordförande Connect Uppsala, Uppsala Bio, Uppsala Handelskammare, Advisory board BIO-X.

Docent Lars Jonsson

Lars JonssonLars Jonsson är läkare och docent i anestesi och intensivvård vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. VD för UU:s holdingbolag från 1998, under åren 2007-2013 näringslivschef och chef för UU Innovation parallellt med arbetet i holdingbolaget. Har i sin roll medverkat vid starten och utvecklingen av drygt ett 60-tal företag baserade på forskningen vid universitetet varav 13 idag är noterade. Efter pensionen 2018 fortsatt knuten till universitetet som gästforskare vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik samt som styrelseledamot i Uppsala universitets vänner. Medlem i Kungliga Vetenskapssocieteten och i investeringskommittén för den nystartade motsvarigheten till holdingbolag vid Tartu University i Estland.

Christina Frimodig, fil.kand MBA

Christina FrimodigChristina Frimodig har en fil.kand med inriktningen kemi, biokemi och mikrobiologi och senare en MBA-examen i internationellt företagande, båda från Uppsala universitet. Hennes yrkeskarriär har under mer än 30 år varit inom life science-industrin; diagnostik och medicinteknik, i stora och små företag. Fokus har varit inom marknad och sälj samt olika ledar- och VD roller i dessa bolag. De sista åren före pensionering 2018 var hon VD på STUNS, stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. I den rollen var hon även ordförande i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC, samt mentor i några omgångar av Mentor4Research.

Senast uppdaterad: 2022-05-03