Professorsinstallation

Professorsinstallationen i Uppsala är en offentlig högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor och håller sina installationsföreläsningar. Professorsinstallationerna vid Uppsala universitet har sitt ursprung i det medeltida lärosätet.

Vid professorsinstallationen startar den välregisserade processionen med att fanborgen tågar in i aulan med alla nationsfanor. På övre våningen i universitetshuset börjar alla de nya professorerna gå nedför den vänstra trappan medan rektors följe, inklusive speciellt inbjudna gäster som till exempel ärkebiskopen, landshövdingen, med flera, går nedför den högra trappan. 

Professorsinstallationerna är, tillsammans med doktorspromotionerna, den tradition som förekommer vid samtliga svenska universitet och vid de forskningsbärande högskolorna. 

Se den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan 2022

Professorsinstallationens historia

Själva termen ”installation” kommer från ritualen för att införa en nyutnämnd kanik (domkyrkopräst) till hans plats i korstolen (lat. stallum). På samma sätt har universitetets rektor symboliskt installerat professorer genom att högtidligt föra in dem i procession till katedern och låta dem hålla en föreläsning.

Denna högtidlighet är dokumenterad från december 1625 och har sedan obrutet hållits vid Uppsala universitet. Men tradition innebär också förnyelse. Sedan några år installeras alla på senare tid anställda professorer vid en och samma högtid i universitetshuset, men de håller sina installationsföreläsningar fakultetsvis under installationsveckan.

Installationsföreläsningar

Här kan du se och lyssna på installationsföreläsningar från tidigare år. Vissa ges på svenska och vissa på engelska.

Har du frågor om professorsinstallationen?

Kontakta akademiskafester@uadm.uu.se

Klädsel vid professorsinstallationen

Akten i aulan

De nya professorerna bär högtidsdräkt – frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning. I Uppsala är det inte obligatoriskt med svart klänning. De som bär national-/folkdräkt skall denna vara i högtidsutformning.

Deltagare i processionen bär högtidsdräkt: frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning med dekorationer (stora).

För åhörare som inte deltar i processionen är klädseln valfri.

Banketten

Högtidsdräkt för samtliga men vit väst till fracken.

Senast uppdaterad: 2023-02-21