Installationsföreläsningar 2021

86 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 19 november 2021. Under veckan innan professorsinstallationen presenterar de nya professorerna sin forskning vid korta, öppna föreläsningar.

Förelälsningarna kan besökas på plats och de streamas även på webben, länkar finns nedan.

Varmt välkommen!

Teologiska fakultetens installationsföreläsningar

Medicinska fakultetens installationsföreläsningar

Juridiska fakultetens installationsföreläsningar

Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsningar

Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsningar

Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Läs mer om de nya professorernas forskning:

Nya professorer 2020

Nya professorer 2021

Senast uppdaterad: 2021-11-12