Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsning

Måndag 15 november

Universitetshuset, sal IX, kl 15.15

Inledning av fakulteten för utbildningsvetenskapers dekanus, professor Esbjörn Larsson

Helen Melander Bowden: Lära tillsammans. Om interaktion i pedagogiska sammanhang.

Föreläsningen ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Senast uppdaterad: 2021-11-17