Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsningar

Tisdag 16 november

Universitetshuset, sal IV

09.15 Inledning av Farmaceutiska fakultetens dekanus, professor Mathias Hallberg

Christel Bergström: Datorbaserad formulering och 3D-skrivna läkemedel för utveckling av effektiva och individanpassade mediciner.

Andrew Hooker: Nya möjligheter att hitta den optimala läkemedelsdosen med matematiska modeller.

Johan Winbäck Lennartsson: Ett receptorproteins liv och död.

Ola Spjuth: Kan artificiell intelligens och automation effektivisera läkemedelsutveckling?

10.40 Paus

11.00 Björn Wettermark: Recept på register – historier om hälsodata för en bättre läkemedelsanvändning.

Anja Sandström: Från bräckliga peptider till läkemedelskandidater.


Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Senast uppdaterad: 2021-11-17