Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Måndag 15 november

Universitetshuset, sal IX, kl. 13.15-14.30

Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens prodekanus, professor Torbjörn Gustafsson Chorell

Jenny Andersson: Marknadens förförelse. Att studera ett politiskt nyckelbegrepp.

Christina Garsten: Globala eliters toppmöten. Vad gör man egentligen i Davos?

Erik Lindberg: Ofritt arbete i svensk historia.

Doris Rusch: Existential Transformative Play – how game design research can contribute to a meaningful life.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Senast uppdaterad: 2021-11-17