Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Tisdag 16 november

Universitetshuset, sal IX

13.15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Joakim Palme

Lena Hensvik: Arbetsförmedling i en ny tid – Möjligheter och utmaningar med algoritmbaserad matchning på arbetsmarknaden.

Lisa Hultman: Kan FN skydda civila i krig?

Daniel Nohrstedt: Naturkatastrofer som drivkraft för samhällsförändring.

14.20 Paus

14.40 Ingeborg Waernbaum: Statistiska metoder för att analysera kausala frågeställningar med observationsdata.

Susanne Stenbacka: Brist på blåljus – om platshierarkier, glesa miljöer och täta relationer på svensk landsbygd.

Michał Krzyżanowski: Narrating the 'New Normal’? Discourses on ‘Crisis’ in/and the Populist Imagination.

Eva Roos: Ojämlikhet i hälsa – Vilken betydelse har måltider?

16.00 Paus

16.20 Claes-Fredrik Helgesson: Identitetsbedrägeri och interdisciplinära möten. Tre variationer knutna till det engelska begreppet ”impostering”.

Nazar Akrami: Personlighet, att vara omgiven av sig själv och artificiell intelligens.
Gunilla Stenberg: När små barn upptäcker världen.

Anne H Berman: Fixa problemet själv eller söka hjälp? Lågtröskelinsatser för beroende och psykisk hälsa.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Senast uppdaterad: 2021-11-17