Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Tisdag 16 november

Universitetshuset, sal IX

09.15 Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Joakim Nivre

Emma Clery: On choosing English Literature.

Ashleigh Harris: An invisible archive: metadata and informal literary networks in Africa.

Daniel Kane: Why I Love Minor Art.

10.40 Paus

11.00 Christina Kullberg: ”Stjäla ord ur deras munnar” – andras röster i franska tidigmoderna reseberättelser från Karibien.

Natalia Ganuza: Svensk sociolingvistik då och nu.

Lars Mårtensson: Det handskrivna ordet.

Andreas Nord: Kanslisvenskan – död eller levande?

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Senast uppdaterad: 2021-11-17