Teologiska fakultetens installationsföreläsningar

Måndag 15 november, kl. 09.15–10.00
Universitetshuset, sal IX

Inledning av teologiska fakultetens prodekanus, professor Kajsa Ahlstrand

Urban Claesson: Gud, präst, kung och ett allomfattande föräldraskap – en svensk historia om makt, omsorg och kris.

Cecilia Wejryd: Hjärta, hjärna, händer och fötter – kristen tro som historisk drivkraft.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Senast uppdaterad: 2021-11-17