Installationsföreläsningar och professorsinstallation 2017

Välkommen att lyssna på de nya professorerna 13-17 november 2017

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar.

24 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2017. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Varmt välkommen till installationsföreläsningarna!

Läs vad de forskar om

Läs mer om professorsinstallationen

Program

Till föreläsningarna behövs inga biljetter. Till installationsakten i aulan delas biljetter ut i universitetshusets foajé under fredagen, fram till installationens start.

Måndag 13 november

Universitetshuset, lärosal IV

 • 09.15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janso
 • Örjan Carlborg: Hur mycket står egentligen skrivet i våra gener?
 • Mia Wadelius: Genvägen till rätt medicin – om riskfaktorer för biverkningar.
 • Tobias Sjöblom: Klonernas återkomst: Om cancer i det 21:a århundradet.
 • 10.20 Paus
 • 10.40 Claes Wadelius: DNA-tråden – vad säger den om vår hälsa?
 • Andrei Malinovschi: Astma och KOL. Vad berättar dina andetag?
 • Åsa Melhus: Antimikrobiella substanser – bot eller hot?

Tisdag 14 november

Universitetshuset, lärosal IV

 • 09.15 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Kerstin Rydbeck
 • Jens Johansson: Individens utbytbarhet i samtida filosofi.
 • Helene Martinsson-Wallin: Och tiden är tunn och rumslig som en fin flätad pandanusmatta (i’toga) – Arkeologi på Samoaöarna i Oceanien.
 • Ann Öhrberg: "Hwar fogel bör siunga efter sin näbb". Kommunikation och kön i tidig svensk offentlighet.

 • 10.45 Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Coco Norén
 • László Károly: The Turkic Runiform Writing System and Its Variants.

 • 11.20 Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg
 • Sanna Wolk: Upphovsrättens påfrestningar på den digitala utvecklingen. 

Onsdag 15 november

Universitetshuset, lärosal IV

 • 09.15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Mats Edenius
 • Miguel Martínez: Social Movements as City Makers: Contesting Global Capitalism and Liberal Democracy.
 • Linda Wedlin: Tävling i den högre skolan? Universitet och idén om en global kunskapsmarknad.
 • Don Mitchell: Cultural Geography, or: Dead Labor – Literally.
 • Josef Pallas: Med löpsedel som uppdrag – om organisationer och organisering i nyhetssamhället.
 • 10.40 Paus
 • 11.00 Isak Svensson: Internationell medling i inbördeskrig effekten av partiska och opartiska medlare.
 • Hedvig Söderlund: Var har jag varit och vad gjorde jag där? Om människans minne och hjärna.
 • Agneta Yngve: Säg mej vem du äter med… om måltidsgemenskapens betydelse i fest och vardag.

Torsdag 16 november

Universitetshuset, lärosal IV

 • 09.15 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Johan Tysk
 • Jan Sundberg: Förnybar energi hållbart. Eller hur?
 • Lynn Kamerlin: Capturing Evolution with Computers.
 • Christian Rohner: Mot ett batterilöst Internet of Things.

Fredag 17 november kl 15.00 i universitetsaulan

Professorsinstallation
Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredagen den 17 november kl 15.00 i
universitetsaulan. Installator är Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Platserna i aulan skall ha intagits senast klockan 15.00.

Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

 • Sven Oskarsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Familjesammanhang och politiskt engagemang.
 • Rose-Marie Amini. Medicinska fakulteten: Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar.
 • Johannes Messinger, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Hur bakterier löste energiproblemet.

I anslutning till installationsakten utdelas Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet och Pedagogiska priset för 2017.

Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe.